Heb je een idee of initiatief waarvoor je een aanvraag wilt doen? Dat is mogelijk. Iedereen die een goed idee heeft voor de Gemeente Meppel heeft de mogelijkheid om een aanvraag te doen bij WBF. Bekijk de video of lees hieronder hoe je in drie stappen een aanvraag kunt doen via onze website.

1. Aanvraag indienen

Wil je een aanvraag doen, dan gelden hier een aantal voorwaarden voor:

  • Het idee, project of initiatief heeft betrekking tot de Gemeente Meppel
  • Je project draagt maatschappelijk bij aan de Gemeente Meppel
  • Je hebt een heldere omschrijving & begroting van het project

Voldoet je project aan bovenstaande punten? Dan kom je in aanmerking om een aanvraag te doen bij het WBF.

2. Benodigde informatie

Het is van belang dat het aanvraagformulier zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Op basis van een incomplete aanvraag kan het bestuur geen goed beeld vormen van de wens. Dit kan resulteren in een automatische afwijzing of een vertraging bij de behandeling van je idee of initiatief. Het is dus vooral in je eigen belang om onderstaande vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden en alle relevante informatie mee te sturen.

Onderstaande punten zijn van belang voor het doen van een aanvraag:

  • Document met een begroting van het project.
  • Actueel uittreksel Kamer van Koophandel, indien ingeschreven bij de KvK.
  • Document met recente jaarcijfers, indien ingeschreven bij de KvK.
  • Document met omschrijving van het project.
  • Omschrijving hoe het project maatschappelijk bijdraagt aan de Gemeente Meppel.
  • Vermelden of er meerdere aanvragen voor subsidie uitstaan bij andere partijen (vermelding in de begroting van het project).

Voor meer informatie over de benodigde informatie, bezoek de aanvraagpagina.

3. Aanvraag versturen

Verstuur je complete aanvraag via het aanvraagformulier om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning van jouw idee of initiatief. De aanvragen worden eens per kwartaal besproken en behandeld door het WBF.

Vragen over het doen van een aanvraag? Neem dan contact met ons op.