WBF draagt bij aan initiatieven binnen de Gemeente Meppel. We streven ernaar om de Gemeente Meppel beter en mooier te maken. Dit doen we door ondersteuning te geven aan verschillende doelen in Gemeente Meppel door middel van een geldelijke bijdrage.

Organisaties, initiatieven van inwoners en verenigingen kunnen aanvragen indienen bij WBF om eventuele financiële ondersteuning te krijgen voor projecten in belang van de inwoners van de Gemeente Meppel. Op deze manier zorgen we er samen voor dat de Gemeente Meppel goed onderhouden wordt en zich verder ontwikkelt.

De projecten zijn onder te verdelen in 5 thema’s. Kunst & Cultuur, Welzijn, Sport, Evenementen en Erfgoed.

Kunst & Cultuur

WBF wil Kunst & Cultuur zo veel mogelijk ondersteunen, bijvoorbeeld het Stedelijk Museum. Kunst & Cultuur is belangrijk omdat het mensen bij elkaar brengt en zorgt voor persoonlijke ontwikkeling en creativiteit. Kunst & Cultuur is overal terug te vinden in de Gemeente Meppel. Voorbeelden hiervan zijn de Henk Boerwinkel Cultuurprijs en Puppet International.

Welzijn

Ten tweede doelt WBF op een goed Welzijn voor alle inwoners van de Gemeente Meppel. Een goed Welzijn resulteert zich in ondersteuning voor mensen die het nodig hebben. Met bijvoorbeeld geldelijk bij te dragen aan Stichting Senioren Welzijn Kwis, hopen we het welzijn onder ouderen in de Gemeente Meppel te verbeteren.

Sport

Sport is voor ons ook een belangrijk onderdeel binnen de Gemeente Meppel. Door Sport te ondersteunen streven wij naar een gezonde levensstijl onder inwoners. Daarnaast biedt sport een sociaal klimaat, een plek waar mensen zich goed kunnen ontwikkelen en waar plezier voorop staat. Zo heeft sporten veel verschillende positieve effecten op de samenleving, van maatschappelijk tot persoonlijk niveau.

Evenementen

Bij Evenementen staat het bij elkaar brengen van de inwoners van Gemeente Meppel centraal. Hierdoor ontstaat er meer saamhorigheid onder de inwoners. Evenementen verbindt inwoners en biedt het de mogelijkheid tot onderling relaties onderhouden en opbouwen.

Erfgoed

Daarnaast ondersteunen we Erfgoedprojecten binnen de Gemeente Meppel. Door karakteristieke en historische plekken te ondersteunen, streven we naar het behoud van de geschiedenis van Meppel. Zo ondersteunen en onderhouden we bijvoorbeeld de algemene begraafplaats in Meppel.

Wil je meer weten over het doel van WBF en/of ben je benieuwd of we jouw project financieel kunnen ondersteunen? Neem dan contact met ons op.