WBF

WBF (Stichting Waarborgfonds Meppel) is een zogenaamd zuiver vermogensfonds. De uitkeringen door WBF worden geheel of nagenoeg geheel verricht in het kader van het algemeen belang.

Meest recente ambassadeur

Skatepark Meppel

Onder grote belangstelling van skaters en omwonenden is zaterdagmiddag 9 maart jl. het vernieuwde skatepark in de Koedijkslanden in Meppel heropend. De voortrekkers voor dit nieuwe skatepark waren de skaters Robin Olinga en Koen Krol van de Meppeler Skate Vereniging. Zij hebben samen met jongerenwerker Myrthe Lugtmeier een aanvraag ingediend bij het WBF met de vraag om dit prachtige initiatief financieel te ondersteunen. Het WBF was direct positief over dit plan en heeft dit initiatief dan ook met enthousiasme omarmd.

Het doel van WBF

Het ondersteunen en begunstigen van doelen en instellingen van culturele en sociale aard in de meest ruime zin en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn; in het algemeen binnen de Gemeente Meppel, behoudens uitzonderingen en zulks ter beoordeling van het bestuur.

WBF is een zogenaamd zuiver vermogensfonds. De uitkeringen door WBF worden geheel of nagenoeg geheel verricht in het kader van het algemeen belang. Dientengevolge heeft WBF (Stichting Waarborgfonds Meppel) een ANBI-beschikking ontvangen.

Voorbeelden van ondersteuning

  • Restauratie van de Meppeler molens, de Weert en de Vlijt

  • Stichting Engelgaarde

  • Stichting Hospice Meppel en Omstreken

  • Evenementen zoals Donderdag Meppeldag, Grachtenfestival, Live in Meppel

  • Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel

  • Renovatie van de Algemene Begraafplaats

  • Diverse beelden en muzikale, culturele en sportieve evenementen