WBF

WBF (Stichting Waarborgfonds Meppel) is een zogenaamd zuiver vermogensfonds. De uitkeringen door WBF worden geheel of nagenoeg geheel verricht in het kader van het algemeen belang.

Meest recente project

FC Meppel

FC Meppel, eerder bekend als Sparta, is sinds 1907 een begrip binnen Meppel. Sinds die tijd werden er al uitvoeringen gegeven. FC Meppel Gymnastiek zet deze traditie voort, en eens in de twee jaar organiseren zij een uitvoering, waarbij alle sporten binnen de vereniging meedoen. De bestuursleden van de gymnastiekvereniging hebben bij elkaar gezeten om in kaart te brengen wat er nodig zou zijn om deze uitvoering tot een succes te maken. De vereniging heeft erna een aanvraag ingediend bij WBF voor licht en geluid. Door de uitvoering in deze mate te organiseren wil FC Meppel Gymnastiek de kinderen én ouders enthousiasmeren en laten zien wat de vereniging allemaal te bieden heeft. Door de subsidie van WBF kan FC Meppel nog meer kinderen enthousiast maken voor de vereniging.

Het doel van WBF

Het ondersteunen en begunstigen van doelen en instellingen van culturele en sociale aard in de meest ruime zin en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn; in het algemeen binnen de Gemeente Meppel, behoudens uitzonderingen en zulks ter beoordeling van het bestuur.

WBF is een zogenaamd zuiver vermogensfonds. De uitkeringen door WBF worden geheel of nagenoeg geheel verricht in het kader van het algemeen belang. Dientengevolge heeft WBF (Stichting Waarborgfonds Meppel) een ANBI-beschikking ontvangen.

Voorbeelden van ondersteuning

  • Restauratie van de Meppeler molens, de Weert en de Vlijt

  • Stichting Engelgaarde

  • Stichting Hospice Meppel en Omstreken

  • Evenementen zoals Donderdag Meppeldag, Grachtenfestival, Live in Meppel

  • Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel

  • Renovatie van de Algemene Begraafplaats

  • Diverse beelden en muzikale, culturele en sportieve evenementen