Het ontstaan van WBF

O.M.B.V.

Op 21 januari 1878 werd de ‘Onderlinge Meppeler Brandassurantie Vereeniging’ opgericht. De oprichtingsvergadering werd bezocht door 30 leden. Totaal waren er 55 intekenaars voor een verzekering.
Tot voorzitter werd benoemd de initiatiefnemer de heer P.W. Voorthuis. Verdere bestuursleden waren de heren H. Meiboom J. zn., J. van Dijk L. zn., H.W. Schummelketel, J. Otten G. zn., V. Pasman en G. Klooster. De heer H.J. Kremer werd benoemd als secretaris.

Begin negentiger jaren van diezelfde eeuw voelde men de behoefte om meer reservekapitaal te kweken, aangezien de vereniging groeide en dus ook het risico. De oplossing werd gevonden in het oprichten van een stichting. Het werd de ‘Stichting Waarborgfonds der Onderlinge Meppeler Brandassurantie Vereniging’ (O.M.B.V.).

Meppel

Stichting Waarborgfonds Meppel

Aangezien vanuit de leden vaker de wens naar voren kwam om ook andere polissen bij de O.M.B.V. onder te brengen (waarvoor de kennis ontbrak) en de wet hogere eisen aan de medewerkers ging stellen, werd contact gezocht met naburige onderlingen die hetzelfde probleem hadden. Zo is op 1 januari 2001 de O.M.B.V. samen met de onderlingen van Nijeveen, Ruinerwold, Zuidwolde, de Wijk/Koekange en Steenwijk/Frederikoord opgegaan in Univé Reest AA en Linde.

Iedere onderlinge bracht daarbij haar eigen kapitaal in; de stichting O.M.B.V. bracht evenveel geld in als de hoogste inbrenger onder de andere onderlingen. Het gehele kapitaal van de Stichting inbrengen leek het toenmalige bestuur ongepast, aangezien het geld door de Meppelers bijeen was gebracht. Het meerdere is derhalve achtergebleven in de stichting O.M.B.V., welke vervolgens haar naam heeft gewijzigd in ‘Stichting Waarborgfonds Meppel’.

Als afscheid van de Brandverzekering werd de Meppeler bevolking een nieuwe, compleet uitgeruste brandweerauto aangeboden ter waarde van 450.000 gulden.

De stichting vandaag de dag

WBF (stichting Waarborgfonds Meppel) staat voor: financieel ondersteunen van initiatieven, doelen en instellingen in de gemeente Meppel op het gebied van culturele, sociale en maatschappelijke aard.

Diverse projecten en evenementen (zowel groot als klein), alsmede instellingen, stichtingen en verenigingen zijn de afgelopen jaren ondersteund. Veel verenigingen en stichtingen binnen de Gemeente Meppel weten ons inmiddels goed te vinden.

WBF hoopt nog heel veel voor de Meppeler samenleving te kunnen betekenen. Haar bestuursleden hebben hun werkzaamheden steeds onbezoldigd en met veel betrokkenheid en plezier verricht.

Molen de Weert Meppel

Voorbeelden van ondersteuning

  • Restauratie van de Meppeler molens, de Weert en de Vlijt

  • Stichting Engelgaarde

  • Stichting Hospice Meppel en Omstreken

  • Evenementen zoals Donderdag Meppeldag, Grachtenfestival, Live in Meppel

  • Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel

  • Renovatie van de Algemene Begraafplaats

  • Diverse beelden en muzikale, culturele en sportieve evenementen