Wie is Dick Bakker en wat doet WBF Meppel?

Dick Bakker is de voorzitter van het WBF Meppel. Wat voorheen het Waarborgfonds heette, wordt nu WBF Meppel genoemd. Het doel van WBF is het financieel ondersteunen van initiatieven, evenementen, activiteiten in de Gemeente Meppel.

Waar zet WBF Meppel zich voor in?

WBF zet zich in om Meppel mooier te maken. En mooier in de zin van socialer, leuker, gezelliger, aantrekkelijker. En dat gaat over evenementen, dat gaat over aankleding van de stad, dat gaat over mensen bij elkaar brengen.

Wat ondersteunt WBF Meppel?

Een mooie actie die wij ondersteunen is het verlichten van de Meppeler toren. En daarvoor hebben we gezorgd, met de Gemeente en omwonenden, om daar een mooie verlichting die in kleur kan worden veranderd aan te brengen. En dat is bekostigd door het WBF.

Hoe ziet de toekomst van WBF Meppel eruit?

De verwachting is dat er in de toekomst nog veel vaker een beroep gaat worden gedaan op het WBF. We zien de overheid in toenemende mate zich terugtrekken, gebrek aan geld. En als er dan zaken georganiseerd moeten blijven worden, dan wordt vaker, ook door de Gemeente maar vaak ook door Meppelers, een beroep gedaan op het WBF.

We willen Meppel mooier maken, en daar is WBF voor.